Experimentella kärntekniska forskningsanläggningar på KTH

Under de närmsta decennierna har forskargrupperna som är medlemmar i CEKERT utvecklat och etablerat en imponerande forskningsinfrastruktur för experimentell forskning inom kärnteknik och kärnkraftsäkerhet. Laboratorierna har använts för att forska på termohydrauliken i kärnkraftsreaktorer under normal eller onormal drift, termohydrauliken i haverier, termik och säkerhetsmarginaler, detektering av strålning, kärnbränsle, styrkor och åldrande av utrustning, och andra frågor. 

I dokumentet nedan ges en kort beskrivning av anläggningarna.

Nuclear Research Facilities at KTH (pdf 404 kB)

Till sidans topp