Kontakt

KTH växel:
08-790 60 00

Postadress:
Albanova Universitetscentrum
att: CEKERT Henryk Anglart
Roslagstullsbacken 21
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress:
Albanova Universitetscentrum
Roslagstullsbacken 21, Stockholm

Bilparkering:
Roslagsvägen 30D, Stockholm

Godsadress:
Albanova Universitetscentrum
att: CEKERT Henryk Anglart
Roslagsvägen 30B
114 19 STOCKHOLM

Henryk  Anglart
Henryk Anglart, Föreståndare 08-5537 8887
Tysse Norlindh Falk
Tysse Norlindh Falk, Sekreterare 087908159

Medlemmar

Mark  Pearce
Mark Pearce, Ordförande CEKERT, Chef Fysikinstitutionen, KTH pearce@kth.se
Leif  Kari
Leif Kari, Skolchef, Skolan för Teknikvetenskap, KTH leifkari@kth.se
Bo  Alfredsson
Bo Alfredsson, Studierektor för grundutbildning samt doktorandutbildning, Hållfasthetslära, KTH alfred@kth.se
Sevostian Bechta
Sevostian Bechta, Gruppchef Kärnkraftssäkerhet, KTH bechta@kth.se
Pål Efsing
Pål Efsing, Adjungerad professor Hållfasthetslära, KTH efsing@kth.se
Mats Jonsson
Mats Jonsson, Tillämpad fysikalisk kemi, vice skolchef Skolan för kemivetenskap matsj@kth.se
Pär  Olsson
Pär Olsson, Avdelningen Reaktorfysik, KTH polsson@kth.se
Peter Wedin, Teknikavdelningen, Forsmarks Kraftgrupp AB
Marcus Laaksoharju
Marcus Laaksoharju, Chefssamordnare för forskningsplattform NOVA, Hydrogeochemist SKB marcus.laaksoharju@gmail.com
Hans  Henriksson
Hans Henriksson, Föreståndare SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum
Till sidans topp