Kontakt

Epost:
henryk@reactor.sci.kth.se

KTH växel:
08-790 60 00

Postadress Besöksadress Bilparkering
Albanova Universitetscentrum
att: CEKERT Henryk Anglart
Roslagstullsbacken 21
106 91 STOCKHOLM
Albanova Universitetscentrum
Roslagstullsbacken 21
Stockholm
Albanova Universitetscentrum
Roslagsvägen 30D
Stockholm