CEKERT

CEKERT, Centrum för Kärnenergiteknik, är ett samarbetsforum för forskning och utbildning inom området kärnenergiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. CEKERT:s verksamhet bedrivs genom regelbundna, kvartalsvisa styrelsemöten där företrädare för forskargrupper på KTH samt externa partners, verkar.

Till sidans topp