Kontakt

Henryk  Anglart
Henryk Anglart, Föreståndare 08-5537 8887
Tysse Norlindh Falk
Tysse Norlindh Falk, Sekreterare 087908159

Medlemmar

Mark  Pearce
Mark Pearce, Ordförande CEKERT, Chef Fysikinstitutionen, KTH pearce@kth.se
Leif  Kari
Leif Kari, Skolchef, Skolan för Teknikvetenskap, KTH leifkari@kth.se
Bo  Alfredsson
Bo Alfredsson, Studierektor för grundutbildning samt doktorandutbildning, Hållfasthetslära, KTH alfred@kth.se
Sevostian Bechta
Sevostian Bechta, Gruppchef Kärnkraftssäkerhet, KTH bechta@kth.se
Pål Efsing
Pål Efsing, Adjungerad professor Hållfasthetslära, KTH efsing@kth.se
Waclaw Gudowski
Waclaw Gudowski, Masterprogramansvarig Kärnenergiteknik, KTH waclaw@kth.se
Mats Jonsson
Mats Jonsson, Tillämpad fysikalisk kemi, vice skolchef Skolan för kemivetenskap matsj@kth.se
Pär  Olsson
Pär Olsson, Avdelningen Reaktorfysik, KTH polsson@kth.se
John Ågren
John Ågren, Metallografi, KTH john@kth.se
Olga  Kordas
Olga Kordas, Samordnare Energy Platform, KTH olga.kordas@abe.kth.se
Peter Wedin, Teknikavdelningen, Forsmarks Kraftgrupp AB
Marcus Laaksoharju
Marcus Laaksoharju, Chefssamordnare för forskningsplattform NOVA, Hydrogeochemist SKB marcus.laaksoharju@gmail.com
Ny person kommer inom kort, Forskningssekreterare Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nils.sandberg@ssm.se
Anders Andrén
Anders Andrén, Konsultingenjör, Westinghouse Electric Sweden AB andrenal@westinghouse.com
Hans  Henriksson
Hans Henriksson, Föreståndare SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum
Till sidans topp