Beviljade bidrag från Vetenskapssrådet till CEKERT-medlemmar

Publicerad 2018-01-18

KTH har beviljats fyra bidrag för forskning kring ny kärnteknik varav två gick till CEKERT-medlemmar.

Mats Jonsson, professor i Kärnkemi, och Henryk Anglart, Professor i Reaktorteknologi och föreståndare för Cekert, har beviljats bidrag från verksamhetsrådet. Mats Jonsson får projektbidrag till "Gen IV bränslestabilitet i akvatiska system" och Henryk Anglart får projektbidrag till "Värmeöverföring till superkritiskt vatten i fjärde generationens reaktorer".

För att läsa mer om bidragsbeslutet samt för att se fullständig lista över beviljade bidrag, klicka här.