Forskning

Avdelningarna som är representerade inom CEKERT utför teoretisk och experimentell forskning inom kärnteknologi och kärntekniksvetenskap, till exempel: reaktorfysik, transmutation, reaktor termohydraulik, kärnkraftssäkerhet och svåra haverier, kärnkrafts- och reaktorkemi, korrosion och åldrande av material i kärnkraftverk.

Forskargrupper inom CEKERT har utvecklat olika unika experimentella forskningsanläggningar i syfte att utföra tester relaterade till termiska marginaler i kärnreaktorer, kärnreaktorsäkerhet och utveckling av nytt kärnbränsle.

Under de närmsta decennierna har forskargrupperna som är medlemmar i CEKERT utvecklat och etablerat en imponerande forskningsinfrastruktur för experimentell forskning inom kärnteknik och kärnkraftsäkerhet. Laboratorierna har använts för att forska på termohydrauliken i kärnkraftsreaktorer under normal eller onormal drift, termohydrauliken i haverier, termik och säkerhetsmarginaler, detektering av strålning, kärnbränsle, styrkor och åldrande av utrustning, och andra frågor.

I dokumentet nedan ges en kort beskrivning av anläggningarna.

Nuclear Research Facilities at KTH (pdf 404 kB)

Våra forskningsavdelningar

Kärnenergiteknik

Kärnkraftsäkerhet

Hållfasthetslära

Tillämpad fysikalisk kemi